Personvern

Personvern.

Du må registrere deg som kunde for å handle i nettbutikken vår. Når du registrerer deg, er det raskere og enklere for deg neste gang du skal handle hos oss. Din personlige informasjon, (som navn og adresse, ikke betalingsinformasjon) vil bli lagret, slik at du slipper å fylle inn all informasjonen ved neste handel.Du vil ikke få e-post fra oss med mindre du aktivt gir oss ditt samtykke til dette. Du kan når som helst be om å bli slettet fra kundekartoteket ved å gi oss beskjed via e-post eller telefon.

Mvh KS-Zoo AS